Bep -Böp Yazılımı

Bep -Böp Yazılımı

1.000,00 ₺

Özel Eğitim Uygulama Okulları İçin Bireysel Akademik Gelişimi Takip Etme Programı

Kategori:
Ürün Kodu:
 • 1003
Stok Durumu:
 • Var

Ürün Hakkında

Bireysel Akademik Gelişimi Takip Etme Programı, Özel eğitim öğrencilerinin tüm gelişim alanlarındaki düzeylerini takip etmeyi. değerlendirme sonuçlarını sayısal verilere dönüştürerek grafikle göstermeyi, BEP hazırlamayı, her öğrenci için elektronik ortamda breysel gelişim raporu şeklinde çıktı almayı sağlayan online bir web projesidir.

PROGRAMIN ÖZELLİKLERİ

 • Bulut tabanlıdır. İnternet bağlantısı olan her yerden ulaşılabilir.
 • Yönetici ve Öğretmen rolü olarak iki tür kullanıcı rolü vardır.
 • Yönetici yeni kullanıcı ve şifre tanımlayabilir.
 • Her kullanıcı kendi kullanıcı adı ve şifresi ile  sisteme giriş yapar.
 • Yönetici için yönetim paneli ve raporlama kısmı vardır.,Yönetici sistemdeki tüm işlemleri izleyebilir ve raporlayabilir.
 • Öğretmenler ise kendi sınıfları ile raporlama yapabilir.
 • Yönetici sisteme kullanıcı tanımlama, şifre verme, sınıf tanımlama, öğrenci ekleme gibi işlemleri yapabilir.
 • Programa tüm derslerin (ilkokul, ortaokul,lise) kazanım listeleri ve kaba değerlendirme formları eklenmiştir. Müfredata göre güncellemeler yapılmaktadır.
 • Öğretmenler kaba değerlendirme formu aracılığı ile öğrencinin mevcut performansını ölçebilir. Ders programında yer alan kazanım listelerine göre BEP oluşturabilir. BEP’te yer alan alt kazanımlar için ayrı ayrı BÖP hazırlayabilir ve bu BÖP formları üzirinden değerlendirme yapabilir.
 • BÖP’te yer alan alt kazanımların 1-5 arası puanlanması ile (BÖP formunda yer alan not sistemine göre) öğrencinin dönem sonu ve yıl sonu puanı oluşturulur. Bu puana göre e-okul notu oluşur.
 • Oluşan puanlama ile öğrencinin ders başarısı ve genel başarısı grafiklere dökülür.
 • Yöneticilerin yapabileceği işlemler;
  • Yönetici, yönetici rolü ile giriş yapar.
  • Öğretmenleri sisteme ekler. Kullanıcı adı ve şifre verir.
  • Sınıfları sisteme ekler.
  • Dersleri sisteme ekler.
  • Öğretmene sınıf atar.
  • Sınıflara öğrenci ekler.
 • Öğretmenin yapabileceği işler;
  • Öğretmen kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapar.
  • Kendisine atanan sınıflardan bir sınıf seçer.
  • Ders seçer.
  • Sınıf listesi ekrana dökülür.
  • Sınıf listesinden seçtiği öğrenci için yine seçtiği dersin “Kaba Değerlendirme Formundan” öğrencinin kaba değerlendirmesini yapar. (Evet/Hayır Şeklinde)
  • Kaba değerlendirme tamamlandıktan sonra “Bireyselleştirlmiş Eğitim Planı” hazırlama ekranına geçer.
  • Kaba değerlendirmede “Hayır” dediği kazanımlardan hangilerini BEP’e dahil edeceğini seçer.(Derslerin kazanım listelerinden- Uzun dönemli amaç seçer.)
  • Uzun dönemli amaçların alt kazanımlarından istediklerini seçer.
  • Her bir alt kazanım için “Bireysel Öğretim Planı” oluşturma ekranına gelir.
  • BÖP hazırlar.
  • BÖP’leri değerlendirir.
  • Değerlendirme sonuçları o dersin puanını oluşturacaktır.
  • Tüm “Uzun Dönemli Amaçların” her bir “Kısa Dönemli Amacının” değerlendirmesi yıl boyu yapar.
  • Hazırladığı BEP ve BÖP’leri yazdırır.
  • Dönem sonunda ve Yılsonunda her bir öğrenci için “Ders Başarı Grafiği” ve “Genel Başarı Grafiği” oluşturur ve çıktı alır. 
 • Yönetim Paneli ve Raporlamalar
  • Yönetici tüm öğrencilerin Kaba Değerlendirme, BEP hazırlama ve BÖP hazırlama ve değerlendirmeleri raporlayabilir.
  • BÖP değerlendirme zamanları öğretmene hatırlatacak bir bildirim sistemi vardır.
  • Öğretmen sorumlu olduğu öğrencilerle ilgili raporlama yapabilir.
  • Rapor olarak her üç işlem için (Kaba değerlendirme, BEP hazırlama, BÖP hazırlama ve Değerlendirme) ile ilgili tamamlanma oranları, eksik olanlar, hangi öğretmenlerin hangi öğrencileri için eksik işlem var vb. raporlar alınabilir.
 • BÖP Değerlendirme ve Ders Başarı Grafikleri
  • İki grafik vardır. Birincisi öğrencinin o yıl için aldığı ders için yapılan BEP/BÖP kazanımlarından aldığı puanlar (O ders başarısı). İkincisi öğrencinin bir ders için tüm kazanımlar içinde bulunduğu seviyeyi gösteren o dersin genel başarı grafiğidir.